עמוד:262

לחיצה על הלחצן הפעל מפעילה את מנוע המסוע הראשי , המשנע באמצעות שרשראות וגלגלי שיניים את המסועים א ו-ב ( ראו איור ;( 3 . 74 בו-זמנית מגיעות פקודות איפשור לפונקציות התוכנה של הבקר , המשולבות בתכנית הפיקוד של התהליך . הבקר מונה את מספר התבניות התקינות המגיעות למסוע א , וכאשר מספר זה משתווה למספר הרצוי של תבניות תקינות , שהוגדר לבקר מראש , מופסקת פעולתו של מנוע המסוע הראשי , ( Q 10 ) ונדלקת הנורה סיום ביצוע ( Q 11 ) בלוח ההפעלה של התהליך . בזמן הרצת התהליך , מופעלת גם שגרת חישוב , המאפשרת לחשב את אחוז התבניות התקינות שיוצרו , ביחס לכלל התבניות שיוצרו ; תוצאת החישוב מתעדכנת עם כל תבנית שמגיעה לעמדת הבדיקה והמיון . החישוב מתבצע בשלושה שלבים : א . חיבור מספר התבניות התקינות ומספר התבניות הפגומות למציאת מספר כלל התבניות שיוצרו בתהליך הייצור ; ב . הכפלת מספר התבניות התקינות פי ; 100 ג . חלוקה של תוצאת המכפלה שקיבלנו בסעיף ב , במספר הכולל של התבניות , שהתקבל בסעיף א . הסבר לדיאגרמת הסולם ( ראו איור : ( 3 . 75 הפעלת תהליך הייצור מתבצעת על-ידי לחיצה על הלחצן הפעל . I 3 הלחיצה מפעילה את ממסר המוצא M 1 בעל מגע אחזקה עצמית , אשר מפעיל את מוצא מנוע המסוע הראשי Q 10 ( שורות 1 ו . ( 2- התבניות המיוצרות מגיעות לעמדת המיון , ומשם הן מועברות לשני המסועים . מניית התבניות התקינות נעשית במונה CTR 1 על-ידי הגשש I 1 ( שורה , ( 3 ומניית התבניות הפגומות נעשית במונה , CTR 2 על-ידי הגשש I 2 ( שורה . ( 4 הערך הרצוי נקבע מראש ( Preset ) ונרשם במונה . CTR 1 בדוגמה הנתונה נרשם הערך 60 תבניות ; ערך זה משקף את מספר התבניות התקינות שיש לייצר בתהליך . כאשר המונה CTR 1 מסיים למנות 60 תבניות , מופעל המוצא , Q 11 אשר מפעיל את הנורה סוף ביצוע ומנתק את מנוע המסוע . Q 10 המונה CTR 2 משמש למניית מספר התבניות הפגומות , ואינו מבצע שום הפעלות בתכנית ( אין שימוש במגעי ( C 2 ולכן נקבע לו ערך רצוי גדול במיוחד ביחס למספר הרצוי של תבניות תקינות ; בדוגמה הנתונה נקבע הערך . 200

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר