עמוד:261

בקר מתוכנת שולט על תהליך הייצור מרגע הפעלת התהליך , ומאפשר לייצר כמות רצויה ומוגדרת מראש של תבניות תקינות . בנוסף מוטל על הבקר לבצע מדידות לאבטחת איכות הייצור . הבקר מונה את מספר התבניות התקינות המועברות למסוע א , ואת מספר התבניות הפגומות המועברות למסוע ב , ומחשב את אחוז התבניות התקינות ביחס לכלל התבניות שיוצרו בתהליך . על-פי החישוב הזה מתקבל פרמטר אשר מצביע על איכות הייצור בתהליך . הבקר מקבל מידע על התהליך משני גששים , המשמשים לזיהוי התבניות שיוצאות מתחנת המיון ; הגששים מותקנים ליד כל אחד מהמסועים : גשש א מזהה מעבר תבניות תקינות ; הוא מחובר למבוא הבקר ; I 1 גשש ב מזהה מעבר תבניות פגומות ; הוא מחובר למבוא הבקר . I 2 הפעלת התהליך וניתוקו מתבצעים באמצעות שני לחצנים : הלחצן הפעל – מחובר למבוא הבקר ; I 3 הלחצן נתק – מחובר למבוא הבקר . I 4 איור 3 . 74 תהליך בדיקה ומיון של תבניות פלסטיק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר