עמוד:259

פונקציית הכפל , המוצגת באיור , 3 . 72 מופעלת כאשר תנאי ההפעלה שלה מתקיים – מגע I 3 נסגר . הפעולה שמבצעת הפונקציה היא הכפלת אוגר V 11 באוגר V 10 ואחסון התוצאה בזוג האוגרים V 12 ו , ( V 12 , 13 = V 10 × V 11 ) V 13- המהווים יחד את האוגר הכפול . V 12 הערה : האוגר V 13 אינו רשום בתוך הפונקציה ; אוגר התוצאה מיוצג רק על-ידי הכתובת של האוגר המשמעותי ביותר . האוגר הכפול R מורכב מזוג אוגרים עוקבים בזיכרון הבקר , בגודל 16 סיביות כל אחד ; גודלו של האוגר הכפול הוא אפוא 32 סיביות , וניתן להציג בו נתונים עד ערך מקסימלי של . ( 2 ? 1 ) = 4 . 29496 × 10 9 הצורך באוגר כפול לאחסון תוצאות פונקציית הכפל , נובע מהעובדה שאוגר יחיד בן 16 סיביות 15 ) סיביות לנתון וסיבית אחת לסימן ) מוגבל לערך מרבי , ( 2 ? 1 ) = 32 , 767 ואילו תוצאת המכפלה של הנתונים הרשומים בשני אוגרים , עשויה לחרוג מערך מרבי זה ; לדוגמה , נרשום את התוצאה המרבית האפשרית של המכפלה הזו : 32 , 767 × 32 , 767 = 1 . 07367 × 10 9 האוגר הראשון מבין זוג האוגרים המוגדרים כאוגר התוצאה V 12 ) R באיור ( 3 . 72 מכיל את החלק המשמעותי של המספר , ואילו האוגר העוקב שלו מכיל את החלק הפחות משמעותי של המספר V 13 ) באיור . ( 3 . 72 פונקציית החילוק של הבקר המתוכנת מסומנת באותיות DIV ( קיצור של , ( DIVide ומתוארת לדוגמה בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 73 הפונקציה מאפשרת לבצע פעולת חילוק בין שני מספרים המאוחסנים באוגרים A וB- ולרשום את התוצאה באוגר . R איור 3 . 73 דיאגרמת סולם של פונקציית החילוק ( DIV )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר