עמוד:258

3 . 7 . 4 פונקציית כפל ( MULT ) ופונקציית חילוק ( DIV ) פונקציית הכפל של הבקר המתוכנת מסומנת באותיות MULT ( קיצור של המילה ;( MULTiplication הפונקציה מאפשרת לכפול שני ערכים האגורים באוגרים A ו , B- ולשמור את התוצאה באוגר , R המוגדר כאוגר כפול . ( Double Register ) באיור 3 . 72 מובאת דוגמה לתיאור פונקציית כפל בדיאגרמת סולם . נורת בדיקה ירוקה , Q 2 המסמנת משקל תקין , נדלקת כאשר מתקיים התנאי שבו הממסר הפנימי M 3 נדלק , אך הממסר הפנימי M 2 לא נדלק ( שורה . ( 5 כאשר תנאי זה לא מתקיים , נדלקת נורת התרעה אדומה Q 3 ( שורה , ( 6 כלומר משקל לא תקין . ? שאלה 3 . 41 הוסיפו לתכנית דיאגרמת הסולם שבדוגמה 3-22 ( באיור ( 3 . 70 תנאי שיאפשר להפעיל נורת סימון כאשר סך-כל החלקים המתקבלים עולה על . 120 ? שאלה 3 . 42 כתבו תכנית שתאפשר למנות את כמות שעות ההפעלה של מכונה במפעל , במהלך יום עבודה . את מספר שעות העבודה יש לצבור באוגר פנימי . V 10 כאשר המכונה פועלת יותר מ12- שעות ביום , תופעל נורת התרעה . איור 3 . 72 דיאגרמת סולם של פונקציית הכפל ( MULT )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר