עמוד:257

שהוגדר לו . כאשר המשקל נכלל בתחום המותר , נדלקת נורת ביקורת ירוקה , Q 2 וכאשר המשקל אינו נכלל בתחום המותר , נדלקת נורת התרעה אדומה . Q 3 פקודת ההשוואה ( שורה ( 3 משווה את ערך המשקל המאוחסן באוגר המבוא , AI 18 לערך המשקל המרבי המותר , האגור באוגר . V 3 סליל הממסר M 2 מזהה אם המשקל הנמדד קטן מערך מרבי זה . פקודת ההשוואה הרשומה בשורה 4 משווה בין ערך המשקל ב AI 18- לערך המשקל המינימלי המותר האגור באוגר . V 4 הסליל M 3 מזהה אם המשקל הנמדד גדול מהערך המינימלי המותר . איור 3 . 71 דיאגרמת סולם של תכנית לבדיקת משקלו של מוצר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר