עמוד:256

דוגמה 3-23 חישוב סטייה מותרת במשקלו של מוצר בעמדת ביקורת , בתהליך ייצור , שוקלים את המוצר המוגמר ובודקים אם משקלו נכלל בתחום המשקל המוגדר כמשקל תקין : ערך המשקל הרצוי בתוספת ( פלוס / מינוס ) ערך סטייה מותרת . ערך הסטייה המותרת נקבע על-ידי מפעיל התהליך , בהתאם לאיכות המוצר הנדרשת , והוא מוזן כנתון לתא זיכרון בבקר המתוכנת . הבקר המתוכנת מבצע את החישובים הדרושים להגדרת תחום המשקל המותר , לפי הנוסחאות האלה : א . ערך מרבי מותר = משקל רצוי + ערך סטייה מותרת ; ב . ערך מזערי מותר = משקל רצוי – ערך סטייה מותרת . כדי לממש את שתי הנוסחאות האלה בתכנית הפיקוד לבקר , משתמשים בפונקציית החיבור ADD ובפונקציית החיסור , SUB בהתאמה . שילובן של פונקציות אלה בתכנית הפיקוד לבדיקת משקלו של המוצר , מתוארת באיור , 3 . 71 בשורה . 1 הפרמטרים הדרושים לביצוע החישובים על-ידי פונקציות אלה הם : ערכו הרצוי של המשקל ( המוזן לאוגר ;( V 1 ערך הסטייה המותרת של המשקל ( המוזן לאוגר . ( V 2 המגעים I 1 מחוברים למפסק הפעלה ראשי של תהליך השקילה . המגע , I 1 בשורות 1 ו2- משמש כתנאי להפעלת פעולות החיבור והחיסור ; כאשר הוא נסגר , מופעלת פונקציית החיבור , ADD אשר מחשבת את ערך המשקל המרבי המותר , ומזינה אותו לאוגר , ( V 3 = V 1 + V 2 ) V 3 ומופעלת פונקציית החיסור , אשר מחשבת את ערך המשקל המינימלי המותר , ומזינה אותו לאוגר . ( V 4 = V 1 ? V 2 ) V 4 לדוגמה : אם נתון כי המשקל הרצוי הוא 5000 גרם והסטייה המותרת היא 50 גרם , ערכי האוגרים V 1 עד , V 4 לאחר ביצוע החישובים על-ידי הפונקציות ADD ו , SUB- יהיו : 5000 גרם 50 V 1 = גרם 5050 V 2 = גרם 4950 V 3 = 5000 + 50 = גרם V 4 = 5000 ? 50 = כעת אפשר להשוות בין המשקל הנמדד , המאוחסן באוגר הכניסה האנלוגית , AI 18 לבין הערכים המזערי והמרבי שחושבו לעיל , ולקבוע אם המשקל הנמדד נכלל בתחום המותר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר