עמוד:253

כאשר מחברים מספרים גדולים יחסית , עלולה להתקבל תוצאה החורגת מתחום הערכים שאפשר להגדיר באוגר בן -16סיביות . חריגה זו אינה משפיעה על פעולת הפונקציה , אולם מפעילה ממסר פנימי מיוחד בבקר , הנקרא ממסר גלישה או ממסר נשא , ( Carry ) המאפשר להפעיל התרעה על תוצאה לא תקינה . ממסר זה מסומן בכל אחד מהבקרים בכתובת שונה . פונקציית החיסור דומה בהגדרתה ובמבנה שלה לפונקציית החיבור . הפונקציה מתוארת בדיאגרמת סולם על-ידי מלבן , שבו רשום שמה של הפונקציה , SUB ( קיצור של . ( SUBtraction באיור 3 . 69 מוצגת דוגמה לתיאור הפונקציה בדיאגרמת סולם . בתוך המלבן של הפונקציה רשומות כתובת הייחוס שלה בזיכרון וכתובות של שלושה אוגרים : אוגר המחוסר A ( שכתובתו , ( V 10 אוגר הערך המחסר B ( שכתובתו ( V 11 ואוגר התוצאה R ( שכתובתו . ( V 12 פעולת החיסור , R = A ? B מתבצעת ( באיור ( 3 . 69 כאשר נסגר מגע האפשור . I 2 תוכן האוגר V 11 מחוסר מתוכן האוגר , V 10 ותוצאת ההפרש מועברת לאוגר . ( V 12 = V 10 ? V 11 ) V 12 איור 3 . 69 דוגמה לתיאור פונקציית חיסור בדיאגרמת סולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר