עמוד:252

3 . 7 . 2 פונקציית חיבור ( ADD ) ופונקציית חיסור ( SUB ) פונקציית החיבור מתוארת בדיאגרמות סולם על-ידי מלבן , שבו רשום שמה של הפונקציה , ADD ( קיצור של . ( ADDition באיור 3 . 68 מוצגת דוגמה לתיאור הפונקציה בדיאגרמת סולם . במבוא לפונקציה ( בדוגמה שבאיור ( 3 . 68 ממוקם קו המבוא , המציג את התנאי הלוגי הנדרש להפעלתה – מגע רגיל-פתוח . I 1 סגירת המגע I 1 מאפשרת לבצע את פעולת החיבור . R = A + B כתוצאה מפעולה זו , מחובר התוכן של אוגר V 2 לתוכן של אוגר , V 1 והתוצאה מועברת לאוגר . ( V 3 = V 1 + V 2 ) V 3 הבקרים המתוכנתים הן פונקציות המאפשרות לבצע את ארבע הפעולות המתמטיות הבסיסיות : חיבור , חיסור , כפל וחילוק . הפעולות האלה מבוצעות על המספרים המאוחסנים בתאי הזיכרון של הבקר , כלומר באוגרים . גודלם של אוגרי הבקר קובע את גודלם של הנתונים , שאפשר לחשב בעזרת הבקרים האלה . בסעיף זה נניח שגודל האוגר המוגדר לבקר הוא 16 סיביות . באוגר בגודל זה אפשר לשמור רק מספרים מסומנים הנעים בין הערך .+ 32 , 767 ? 32 , 767 מגבלה זו , של גודל הנתון , מחייבת שימוש באוגר כפול 32 ) סיביות , ( לצורך יישומן של חלק מהפונקציות , כמו לדוגמה , פונקציית הכפל . איור 3 . 68 דוגמה לתיאור פונקציית חיבור בדיאגרמת סולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר