עמוד:251

דוגמה נוספת : כאשר צריך לחשב את הממוצע של מכסת הייצור של שלוש המכונות שהוזכרו בדוגמה הקודמת , מחברים את התפוקה של שלוש המכונות ( חיבור הערכים של המונים הסופרים את מספר החלקים בכל מכונה , ( ומפעילים פעולה של חילוק התוצאה ב . 3- דוגמה נוספת : כאשר צריכים לחשב את סך-כל מספר פחיות השתייה המאוחסנות באריזות קרטון , המוסעות מתהליך הייצור אל המחסן , יש לכפול את מספר האריזות המוסעות אל המחסן , ( מספר השמור במונה הבקר ) במספר הפחיות המאוחסנות באריזה אחת ( ומוזן כערך קבוע . ( איור 3 . 67 מציג אריזות קרטון המוסעות על-גבי מסוע ; בכל אריזה יש 6 פחיות . חישן מזהה את מעבר האריזה על המסוע , ומעלה באחד את ערך המונה בתוכנת הבקר , בכל מעבר של אריזה . הבקר מכפיל ב6- את ערכו של המונה , הסופר את מספר האריזות , כדי לקבל את סך-כל הפחיות שעברו במסוע . כדי שיוכל לטפל בכל החישובים הנדרשים ממנו , כולל הבקר המתוכנת פונקציות מתמטיות , המאפשרות לבצע את החישובים השונים . הפונקציות המתמטיות הנפוצות ברוב דגמי איור 3 . 67 חישוב מספר הפחיות בהתאם למספר האריזות בתוכן הן נתונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר