עמוד:250

3 . 7 . 1 מבוא בתהליכים רבים נדרש הבקר המתוכנת לבצע חישובים מתמטיים בסיסיים בין נתונים שונים , המתקבלים מהתהליך ונשמרים בזיכרון הבקר , כדי לאפשר את עיבודם וניתוחם , ולקבל החלטות לביצוע פעולות בהתאם לתוצאות . לדוגמה : כאשר צריכים למדוד מכסת ייצור במפעל שבו שלוש מכונות שונות מייצרות חלקים זהים , יש לחבר את תפוקת שלוש המכונות , על-ידי פעולת חיבור בין הערכים של המונים הסופרים את מספר החלקים בכל מכונה ( חיבור של שלושה נתונים . ( איור 3 . 66 מציג שלושה תהליכי ייצור , בהם מסועים משנעים חלקים מוכנים , המתקבלים ממכונת הייצור . שלושת התהליכים מופעלים באמצעות הבקר המתוכנת , אולם כל מכונה פועלת באופן עצמאי וללא תלות במכונה השנייה . לכל מכונה יש מונה בתוכנה . חישנים מזהים את יציאת החלקים המוגמרים מהמכונה , והבקר סופר את סך-כל החלקים , באמצעות שלושת המונים של התוכנה . בעזרת הפונקציה חיבור בתוכנת הבקר ניתן לסכם את ערכי שלושת המונים ולדעת מהי התפוקה הכוללת של המפעל . נתון זה יכול לשמש אותנו בהמשך , לצורך הגברת או האטת קצב הייצור , בהתאם לדרישות תהליך הייצור כולו . 3 . 7 פונקציות מתמטיות איור 3 . 66 סיכום מספר החלקים המתקבלים משלוש מכונות ייצור שונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר