עמוד:249

בחירת טבלת הנתונים הדרושה נעשית באמצעות מפסק בורר , בעל שני מצבים , המחובר למבואות הבקר I 1 ו . I 2- סגירת מגע I 1 מאפשרת טעינת ערכים רצויים לחמישה מונים , ( CTR 5-CTR 1 ) על-ידי העברת הנתונים מטבלת האוגרים V 5-V 1 לאוגרים המכילים את הערכים הרצויים של המונים האלה , . C 5-C 1 סגירת המגע I 2 גורמת להזנת המונים בערכים מטבלת האוגרים . V 14-V 10 ? שאלה 3 . 38 סרטטו דיאגרמת סולם של תכנית , שתאפשר לבקר להשוות בין המספרים האגורים באוגרים AI 17 ו , AI 18- לזהות את המספר הגדול מבין השניים ולהעבירו לאוגר . V 20 ? שאלה 3 . 39 סרטטו דיאגרמת סולם של תכנית , שתאפשר לנת ֵ ב את התוכן של אחד מארבעת ערוצי המבוא לבקר ( המזינים את האוגרים ( AI 23-AI 20 לאוגר פנימי . V 1 בחירת האוגר המועבר נעשית על-ידי צירופים של שני המפסקים I 1 ו . I 2- ? שאלה 3 . 40 סרטטו דיאגרמת סולם של תכנית , שתאפשר למפעיל תנור לקבוע את משך הזמן שמוצר ישהה בתנור , על-ידי בחירת אחת מתוך ארבע אפשרויות : 8 דקות , 10 דקות , 15 דקות ו18- דקות . הבחירה נעשית על-ידי לחיצה על אחד מארבעה לחצנים ( המתאימים לארבעת זמני האפייה האפשריים . ( שימו לב , אם השינוי בזמן האפייה יתבצע כאשר המוצר נמצא בתנור , השינוי ישפיע רק במחזור האפייה הבא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר