עמוד:247

קצב הייצור בתהליך נקבע על-ידי מניית המוצרים היוצאים מפס הייצור ביחידת זמן ; בדוגמה זו יחידת הזמן היא דקה אחת . יחידת הזמן הזו נקבעת על-ידי קוצב הזמן TMR 02 ( בשורה ( 1 המכוון לדקה אחת 60 ) שנ ' . ( Preset = גשש הזיהוי , המחובר למגע I 1 ( בשורה , ( 3 שולח אותות מנייה למונה ; CTR 1 מספר האותות נאגר באוגר , C 1 המייצג את הערך הנספר במונה . הערך שנקבע כערך הרצוי ( Preset ) להפעלת המונה הוא , 1000 מפני שערך זה גדול בהרבה מקצב הייצור הצפוי . לאחר 60 שניות מהרגע שבו נמדד קצב הייצור בפעם האחרונה , מופעל קוצב הזמן , TMR 02 ומפעיל , בו-זמנית , את מגעיו שבשורות 2 , 1 ו . 3- סגירת המגע T 02 ( בשורה ( 2 מאפשרת לבצע את ההעברה של ערך קצב הייצור מהאוגר C 1 לאוגר . V 1 סגירת המגע T 02 ( בשורה ( 3 מאפסת את המנייה באוגר C 1 ( מאפסת את תוכן המונה ) ולא מאפשרת המשך קליטה של אותות מנייה דרך המגע . I 1 פתיחת המגע T 02 ( בשורה ( 1 מנתקת את קוצב הזמן T 02 ומאפסת את ערך המנייה שלו . ברגע שהמוצא של קוצב הזמן T 02 מתנתק , המגע שלו ( בשורה , ( 1 שב ונסגר וקוצב הזמן מתחיל את המנייה שלו מחדש . מרגע התחלת המנייה בקוצב הזמן ועד הפעלתו ( במשך דקה , ( המגע של קוצב הזמן ( בשורה ( 3 נשאר פתוח , ומאפשר את המנייה מחדש של קצב הייצור בדקה זו על-ידי המונה . CTR 1 בזמן הרצת הבקר אפשר להציג את קצב הייצור האחרון שנמדד ( האגור באוגר ( V 1 על-גבי הצג של תכנת הבקר , או על-גבי מסך מפעיל . HMI נתון זה משתנה כל דקה , בהתאם לערך החדש שלו , המועבר אליו מהאוגר . C 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר