עמוד:245

הערה : באיור 3 . 61 מוצגות בדיאגרמת הסולם רק השורות בהן מבוצע השינוי . באיור 3 . 61 מוצג השינוי שבוצע בדיאגרמת הסולם שהוצגה באיור . 3 . 56 לדיאגרמה זו נוסיף כעת פונקציות העברה , המאפשרות לשנות בכל פעם את ערכי המפלס המועברים אל האוגרים V 1 ו . V 2- פונקציות ההעברה האלה מוצגות באיור . 3 . 62 איור 3 . 62 תוספת לדיאגרמת הסולם ( שהוצגה באיור ( 3 . 56 עבור מערכת בקרת המפלס איור 3 . 61 ביצוע השוואה בין מפלס המים במכל ואוגרי המפלס , המרבי והמינימלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר