עמוד:242

במכונת האריזה מוגדר מספר החלקים שייארזו בחבילה אחת ; כאשר הצטברה הכמות שהוגדרה , המסוע נעצר ומכונת האריזה מופעלת למשך 3 שניות . בתום פעולת האריזה , המסוע מופעל ומאפשר העברת חלקים נוספים למכונת האריזה . זיהוי החלקים הנכנסים למכונת האריזה מתבצע על-ידי גשש זיהוי אופטי המותקן במבוא למכונה , ושולח דפקים למונה המותקן במעגל הפיקוד . כדי לחבר את אביזרי התהליך אל הבקר המתוכנת , בוצעו החיבורים האלה : • הלחצן אריזה קטנה חובר למבוא הבקר ; I 1 הלחצן אריזה בינונית חובר למבוא הבקר ; I 2 הלחצן אריזה גדולה חובר למבוא הבקר ; I 3 הגשש לזיהוי חלקים הנכנסים לתחנת האריזה חובר למבוא הבקר ; I 4 מפסק ההפעלה הראשי של התהליך חובר למבוא הבקר ; I 5 מנוע המסוע חובר למוצא הבקר ; Q 9 מכונת האריזה חוברה למוצא הבקר . Q 10 איור 3 . 59 תהליך אריזה של כמה חלקים באריזה אחת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר