עמוד:241

3 . 6 . 3 דוגמאות לשימוש בפונקציית ההעברה בתכניות פיקוד ובקרה רבות , בהן נדרשת גמישות ואפשרות לשנות את הפרמטרים השונים של המערכת , אפשר להיווכח באיזו מידה פקודות ההעברה הן פקודות שימושיות . נציג כעת כמה יישומים בהם משתמשים בפקודה MOVE לטעינת נתונים קבועים ולהעברת נתונים בין אוגרים . דוגמה 3-18 טעינת מספר החלקים שיש לארוז בחבילה אחת לאוגר של הבקר המבקר את תהליך האריזה כדי לקבוע את מספר החלקים שייארזו בחבילה אחת , על-ידי מכונת אריזה , משלבים בתכנית הפיקוד של תהליך האריזה שלוש פונקציות העברה . פונקציות אלה מאפשרות טעינת נתון קבוע לתוך אוגר , הקובע את ערך המנייה של מונה , הסופר את מספר החלקים . המונה קובע מתי תופעל מכונת האריזה . באיור 3 . 59 מוצגים מכונת האריזה ואביזרי הפיקוד של התהליך . החלקים מוסעים על גבי מסוע אל מכונת האריזה , שם הם נארזים בשלושה סוגים של אריזות : אריזה קטנה , אריזה בינונית ואריזה גדולה . מפעיל התהליך קובע את גודל האריזה על-ידי לחיצה על לחצן אחד מתוך שלושה לחצנים , המותקנים בלוח הפיקוד של התהליך ; כל לחצן מיועד לקבוע אריזה בגודל שונה : • הלחצן אריזה קטנה קובע אריזה של 4 חלקים ; הלחצן אריזה בינונית קובע אריזה של 8 חלקים ; הלחצן אריזה גדולה קובע אריזה של 12 חלקים . כאשר תנאי האפשור של הפונקציה מתקיים ( מגע I 1 נסגר , ( מתבצעת פעולת ההעברה , שבסופה האוגר V 2 מכיל את הערך . 500 איור 3 . 58 שימוש בפונקצית MOVE לטעינת מספר קבוע לאוגר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר