עמוד:238

שאלות חזרה ? שאלה 3 . 34 כתבו תכנית שתאפשר להפעיל שער חשמלי בכניסה לחניון בתפוסה של 50 מכוניות . השער ייסגר כאשר החניון מלא . השער ייפתח שוב לאחר יציאת 5 מכוניות מהחניון . כניסת המכוניות לחניון ויציאתן ממנו מזוהים על-ידי שני חישנים : חישן זיהוי רכב נכנס וחישן זיהוי רכב יוצא . ? שאלה 3 . 35 מערכת מיזוג האוויר , המותקנת באולם המכיל 200 מקומות ישיבה , מורכבת משלוש דרגות מיזוג , המופעלות ( או מנותקות ) בהתאם לכמות האנשים השוהים באולם . כאשר מספר האנשים באולם קטן מ , 50- מופעלת דרגת המיזוג הראשונה ; כאשר מספר האנשים באולם הוא בין 51 ל , 100- מופעלת גם דרגת המיזוג השנייה ומצטרפת לפעולת המערכת הראשונה ; כאשר מספר האנשים באולם גבוה מ , 100- מופעלת גם דרגת המיזוג השלישית , ושלוש המערכות עובדות יחד . שלוש דרגות המיזוג מופעלות על-ידי בקר מתוכנת , דרך המוצאים האלה : דרגת המיזוג הראשונה מופעלת על-ידי המוצא ; Q 9 דרגת המיזוג השנייה מופעלת על-ידי המוצא ; Q 10 דרגת המיזוג השלישית מופעלת על-ידי המוצא . Q 11 בדיקת מספר האנשים השוהים באולם מתבצעת על-ידי שני גששים , המותקנים בפתח הכניסה לאולם : גשש אחד מזהה כניסת אנשים לאולם ( והוא מחובר למבוא I 1 של הבקר , ( והגשש השני מזהה יציאת אנשים מהאולם ( והוא מחובר למבוא I 2 של הבקר . ( הפעלת מערכת המיזוג נעשית על-ידי מתג הפעלה , המחובר למבוא I 3 של הבקר . תכננו את המערכת וסרטטו את דיאגרמת הסולם שלה . על-פי דרישת התהליך הכימי , נסגר המגע I 3 ( בשורה ( 4 וברז המוצא בתחתית המכל Q 12 מופעל . כאשר אין צורך במים נוספים בתהליך הכימי , נפתח המגע I 3 ומנתק את ברז המוצא .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר