עמוד:237

הבקר משתמש בשני ערכים אלו כדי לבדוק אם מפלס המים נמצא בתחום המפלס המותר או מחוצה לו . תכנית הבקרה הנדרשת לתהליך מוצגת בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 56 הסבר לדיאגרמת הסולם : הפעלת מפסק ההפעלה הראשי , I 2 מאפשרת לבצע את ההשוואות על-ידי קופסאות שבהן פונקציות ההשוואה . ( COMPARE ) הפונקציות משוות את ערך המפלס הנמדד , הנתון באוגר , AI 20 ביחס לערך מפלס המינימום שערכו , 2457 וביחס לערך מפלס המרבי שערכו . 3685 הפעלת משאבת ההזנה וניתוקה דרך ממסר המוצא Q 10 ( שורה ( 3 מתבצעים , בהתאם לתוצאות ההשוואה , באמצעות הממסרים M 1 ו , M 5- בהתאמה . כאשר מתקיים התנאי , AI 20 < 2457 המשאבה מופעלת על-ידי הממסר M 1 וממשיכה לפעול גם כשהמפלס עולה מעל מפלס המינימום והמגע M 1 נפתח , באמצעות מגע האחזקה העצמית Q 10 ( בשורה . ( 3 הממסר M 5 מנתק את המשאבה כאשר מתקיים התנאי . AI 20 > 3685 איור 3 . 56 דיאגרמת סולם של תכנית לבקרת מפלס של מכל מים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר