עמוד:235

ערך המפלס המאוחסן באוגר AI 20 אינו מוגדר ביחידות מפלס , אלא כערך בינארי , שהוא יחסי למתח המשודר ממד-המפלס עבור אותו מפלס . כדי שנוכל להשוות בין ערכי המקסימום והמינימום של המפלס במכל ובין ערך המפלס ברגע נתון ( המפלס הנוכחי , ( יש להמיר את הערכים האלה מיחידות מפלס לערכים בינאריים . משדר המפלס , המחובר למד-המפלס , מפיק מתח בתחום 0-10 [ Volt ] עבור מפלס מים בתחום . 0-200 [ cm ] ראו איור . 3 . 55 ? שאלה 3 . 32 חשבו את הרגישות ( ההגבר ) של מד-המפלס ומתמר המפלס שהוצגו באיור . 3 . 55 ? שאלה 3 . 33 חשבו את הרזולוציה ( כושר האבחנה ) של כרטיס המבוא האנלוגי שהוצג באיור , 3 . 55 אם ידוע שהוא כולל בתוכו אוגרים בני 12 סיביות . בכרטיס המבוא האנלוגי , שאליו מחובר מתמר המפלס , יש אוגרים בני 12 סיביות ; בכל אחד מהם אפשר להגדיר 4096 מספרים בינאריים , שערכם העשרוני נע מאפס עד . 4095 כיוון שהקשר בין המוצא של הכרטיס A / D למבואו הוא קשר ליניארי , וגם הקשר במשדר המפלס , בין מבואו ( מפלס המים ) לבין מוצאו ( מתח ישר ) הוא קשר ליניארי , אפשר לחשב איור 3 . 55 חיבור מד-מפלס לכרטיס מבוא A / D של הבקר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר