עמוד:234

• מפסק ההפעלה הראשי של התהליך חובר למבוא הבקר ; I 2 האות לדרישת מים מהתהליך הכימי חובר למבוא הבקר ; I 3 משאבת ההזנה למכל חוברה למוצא הבקר ; Q 10 ברז המוצא מהמכל חובר למוצא הבקר . Q 12 סוג הבקרה הנדרש מהבקר הוא בקרה דו-מצבית ( ON-OFF ) על פעולת המשאבה , שנכלל בה תחום "מת " מסביב לרמת המפלס הדרושה . המשאבה תופעל כאשר מפלס המים יהיה נמוך מערך המזערי המוגדר לתחום , ופעולתה תיפסק כאשר מפלס המים יהיה גבוה מערך המרבי המוגדר . כאשר המפלס יורד מתחת לערך המרבי , המשאבה ממשיכה להיות מנותקת עד שהמפלס יורד מתחת לערך המזערי ; בנקודה זו תופעל המשאבה מחדש . המפלס הממוצע הנדרש במכל הוא 150 ס " מ , והתחום המת הוא ± 30 ס " מ מסביב למפלס הממוצע ; כלומר , התחום ה " מת " נע בין 120 ס " מ ( ערך המזערי ) ל180- ס " מ ( הערך המרבי . ( הבקר נדרש לבצע שתי פעולות השוואה בתכנית הפיקוד : השוואת המפלס הנוכחי לערך המזערי והשוואת המפלס הנוכחי לערך המרבי . ערך המפלס הנוכחי מוזן לאוגר המבוא . AI 20 הערך המזערי והערך המרבי של המפלס מוזנים על-ידי מתכנת דיאגרמת הסולם בפונקציות ההשוואה , בהתאמה . איור 3 . 54 מערכת אביזרים לבקרת מפלס של מכל מים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר