עמוד:233

הפונקציה A < B ( בשורה ( 3 משווה את משקלו של המוצר האגור באוגר AI 18 לערך הגבול התחתון , 1950 גרם . כאשר , AI 18 < 1950 מופעל ממסר פנימי , M 4 המפעיל את הנורה הצהובה , שמחוברת לממסר המוצא Q 12 ( שורה . ( 5 הנורה הירוקה Q 11 תופעל כאשר תנאי ההפעלה לנורה האדומה ולנורה הצהובה אינם מתקיימים . הנורה הירוקה Q 11 ( שורה ( 6 מופעלת למעשה רק כאשר מתקיים התנאי הזה : המשקל הנמדד גדול מ- או שווה ל1950- גרם אך גם קטן מ- או שווה ל2050- גרם . ( 2050 ? AI 18 ? 1950 ) התוספת של מגע N . O . של TMR 01 ( בשורה ( 6 נועדה למנוע מצב שבו הנורה הירוקה תופעל גם כאשר לא הגיע מוצר לעמדה . ? שאלה 3 . 31 הוסיפו לתכנית שהוצגה באיור 3 . 53 תנאים שיאפשרו : א . הפעלת הנורה הירוקה בצורה מהבהבת , כאשר המשקל הנמדד הוא 2000 גרם בדיוק . ב . הפעלת הנורה האדומה והנורה הירוקה גם יחד , כאשר המשקל הנמדד הוא 2050 גרם בדיוק . ג . הפעלת הנורה הצהובה והנורה הירוקה גם יחד , כאשר המשקל הנמדד הוא 1950 גרם בדיוק . דוגמה 3-17 בקרת מפלס בשיטת ON-OFF מכל מים משמש להזנת מים לתהליך יצירת חומר כימי , כפי שאפשר לראות באיור . 3 . 54 המים מוזרמים דרך ברז מוצא חשמלי אשר מותקן בתחתית המכל , ונפתח על-פי הדרישה שהוצגה לתהליך . הזנת מים למכל מתבצעת באמצעות משאבה , המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת . תפקידו של הבקר המתוכנת לשמור על רמת מפלס מסוימת במכל , הדרושה לעבודה רציפה של התהליך הכימי . מדידת המפלס במכל נעשית בעזרת מד-מפלס רציף , המפיק מתח בתחום . 0-10 [ Volt ] המתח יחסי לרמת המפלס המשתנה , שהיא . 0-200 [ cm ] רכיבי החישה וההפעלה של התהליך חוברו לבקר המתוכנת בנקודות החיבור האלה : מד-המפלס הרציף חובר למבוא האנלוגי ; AI 20 ( A / D )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר