עמוד:232

פונקציות ההשוואה . הדרישה לביצוע השהיה לפני הצגת קריאת המשקל מחייבת שימוש בקוצב זמן TMR 2 בעל ערך השהיה של שנייה אחת . באיור 3 . 53 מוצגת תכנית הפיקוד של עמדת השקילה בדיאגרמת הסולם הסבר לדיאגרמת הסולם : סגירת מגע , I 1 כתוצאה מזיהוי מוצר בעמדת השקילה , גורמת להפעלת קוצב הזמן TMR 1 ( שורה ;( 1 לאחר 1 שנייה נסגרים מגעי TMR 1 ( שורות 2 ו ( 3- ומפעילים את פונקציות ההשוואה . הפונקציה A > B ( בשורה ( 2 משווה את משקלו של המוצר , האגור באוגר , AI 18 לערך הגבול העליון 2050 גרם . כאשר , AI 18 > 2050 מופעל ממסר פנימי , M 2 המפעיל את הנורה האדומה דרך ממסר מוצא Q 10 ( שורה . ( 4 איור 3 . 53 דיאגרמת סולם של תכנית לבקרת עמדת שקילה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר