עמוד:230

הסבר לדיאגרמת הסולם : מהתבוננות בדיאגרמה אנו רואים , כי תנאי האפשור של המונה UDC 1 ושל פונקציית ההשוואה נקבעים על-ידי מגעיו של המפסק הראשי . I 3 כאשר המפסק נמצא במצב OFF המונה סופר את המכוניות הנכנסות ויוצאות בחניון , ופונקציית ההשוואה מופעלת . כאשר המפסק נמצא במצב , ON המונה מתאפס , פונקציית ההשוואה אינה פועלת והמערכת מנוטרלת . במצב שבו תנאי האפשור למערכת מתקיימים והחניון ריק , דולקת הנורה הירוקה , המופעלת על-ידי הממסר Q 11 ( בשורה . ( 4 כאשר החניון מתמלא ומספר המכוניות שבו מגיע ל , 50- מופעל ממסר המונה C 1 ( הערך המצוי במונה UDC 1 שווה לערך הספירה הרצוי . ( הפעלת ממסר המונה C 1 גורמת לסגירת מגעו הרגיל-פתוח שבשורה , 3 ולהפעלת הנורה האדומה המחוברת למוצא הבקר . Q 10 כאשר ממסר המוצא Q 10 מופעל , נפתח מגעו הרגיל-סגור ( בשורה , ( 4 מנתק את ממסר המוצא Q 11 וגורם לכיבוי הנורה הירוקה . ממסר Q 10 ממשיך לפעול גם כאשר מספר המכוניות יורד מתחת ל50- ( וממסר המונה C 1 מתנתק ) בעזרת מגע האחזקה העצמית שלו שבשורה . 3 כאשר מספר המכוניות קטן ומגיע ל , 45- מופעל המוצא של מלבן ההשוואה ומפעיל את ממסר M 5 ( תנאי השוויון מתקיים בפונקציית ההשוואה , ( ומנתק את ממסר המוצא Q 10 על-ידי פתיחת מגעו הרגיל-סגור M 5 שבשורה . 3 ניתוק הממסר Q 10 גורם לכיבוי הנורה האדומה ולהדלקה מחדש של הנורה הירוקה . ? שאלה 3 . 30 הוסיפו תנאי לתכנית שהוצגה באיור : 3 . 51 התנאי יאפשר הפעלה של מוצא הבקר , Q 12 כאשר ערכו של המונה שווה ל0- ( מצב המצביע על קומת חנייה ריקה לחלוטין ) . דוגמה 3-16 בדיקת משקלו של מוצר ביחס לתחום המשקל המותר בעמדת שקילה המבוקרת על-ידי בקר מתוכנת , בודקים אם משקלו של המוצר נמצא בתוך תחום המשקל המותר , שהוא 2000 ± 50 גרם . עמדת השקילה ואביזרי בקרת השקילה מוצגים באיור . 3 . 52

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר