עמוד:229

כדי להפעיל את התהליך באמצעות הבקר המתוכנת , בוצעו החיבורים האלה : גשש זיהוי לכניסת רכב לקומה חובר למבוא הבקר ; I 1 גשש זיהוי ליציאת רכב מהקומה חובר למבוא הבקר ; I 2 מפסק הפעלה חובר למבוא ; I 3 נורה אדומה המסמלת תפוסה מלאה מחוברת למוצא ; Q 10 נורה ירוקה המסמלת יש מקום פנוי מחוברת למוצא . Q 11 מניית המכוניות הנכנסות לקומה והיוצאות ממנה מתבצעת בתוכנת הבקר באמצעות מונה מסוג מעלה-מטה ; UDC 1 הערך הרצוי המוגדר לו הוא המספר המרבי של מכוניות שיכולה להכיל כל קומה . 50 – הערה : תכנית הפיקוד של הבקר , שתוצג להלן , מתייחסת לבקרת החנייה בקומה אחת בלבד . פונקציית ההשוואה COMPARE משווה בין ערך המנייה הנוכחי ( לפי הספירה במונה ) ובין המספר . 45 ערך המנייה הנוכחי נשמר באוגר C 1 ( כמספרו הסידורי של המונה . ( נוריות התצוגה מופעלות בהתאם לתפוסת החניון ולתוצאת ההשוואה . תכנית הפיקוד מוצגת בדיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 51 איור 3 . 51 דיאגרמת סולם של תכנית למניית מספר מקומות החנייה הפנויים בחניון ולסימונם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר