עמוד:228

כדי למנוע את הפסקת פעולת הבוכנה , בטרם הושלם מהלך הפינוי , חובר במקביל למגע M 2 מגע אחזקה עצמית Q 7 ( בשורה . ( 2 ברגע שהממסר Q 7 מופעל ומפעיל את הבוכנה , נסגר גם מגעו שבשורה , 3 והוא מפעיל את קוצב הזמן . TMR 01 לאחר שקוצב הזמן מנה 2 שניות , מוצאו מופעל , הוא פותח את מגעו הרגיל-סגור ( בשורה ( 2 וזה מפסיק את פעולת הבוכנה 2 ) שניות לאחר הפעלתה . ( דוגמה 3-15 בקרת חניון חניון רב-קומתי מבוקר על-ידי בקר מתוכנת . בכל קומה יש מקום חנייה ל50- מכוניות . במבוא לחניון ובכל קומה – לפני מסלולי המעבר בין הקומות – מוצבים שלטי תצוגה בהם רשומה תפוסת המכוניות בכל קומה , באמצעות שתי נורות : נורה אדומה מסמנת תפוסה מלאה , ונורה ירוקה מסמנת יש מקום פנוי . הנורה תפוסה מלאה נדלקת , כאשר מספר המכוניות בקומה הגיע למצב תפוסה מרבית , כלומר , ל50- מכוניות , ונשארת דלוקה עד שמספר המכוניות בקומה ירד מתחת ל45- ( לאחר יציאת 5 מכוניות . ( בכל קומה מותקנים שני גששי זיהוי שתפקידם לזהות כניסת רכב לקומה ויציאה ממנה . באיור 3 . 50 מובא תיאור של קומה אחת בחניון ושל אביזרי הבקרה המותקנים בה . איור 3 . 50 תיאור אביזרי הבקרה המותקנים בכל אחת מהקומות של החניון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר