עמוד:225

? שאלה 3 . 28 התבוננו בתוצאות שרשמתם בתשובתכם לשאלה 3 . 27 ובדקו אם ייתכן מצב שבו פועלות כמה יציאות ביחד . כתוצאה מפעולות ההשוואה המוגדרות בתכנית שהוצגה באיור , 3 . 46 מתקבלות שלוש תוצאות יחס , באמצעותן אפשר להגדיר שלושה יחסים אפשריים נוספים בין המשתנים A ו : B- גדול או שווה ; קטן או שווה ; שונה . בהגדרות אלה מתבצע שילוב לוגי בין ממסרי המוצא של פונקציות ההשוואה , כפי שניתן לראות בדיאגרמת הסולם שבאיור , 3 . 47 המהווה תוספת לדיאגרמת הסולם באיור . 3 . 46 ממסר Q 4 ( המוצג באיור , ( 3 . 47 מופעל כאשר נסגר המגע של אחד משני הממסרים Q 1 או . Q 2 ממסרים אלה מופעלים על-ידי פונקציות ההשוואה המוגדרות באיור Q 1 . 3 . 46 מופעל כאשר V 1 = 200 ו Q 2- מופעל כאשר . V 1 > 200 לכן , הממסר Q 4 מופעל כאשר V 1 גדול מ- או שווה לערך . 200 ? שאלה 3 . 29 הוסיפו לתכנית שהוצגה באיור 3 . 46 תנאי שיאפשר הפעלה של מוצא בקר , Q 5 כאשר ערכו של אוגר V 1 שונה מ . 200- איור 3 . 47 הפעלת ממסר מוצא Q 4 כאשר ערכו של אוגר V 1 גדול מ- או שווה ל200-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר