עמוד:223

פונקציות ההשוואה ( Compare ) מוגדרות בדיאגרמת הסולם של הבקר על-ידי קופסאות . בתוך הקופסה רשומה פעולת ההשוואה שתתבצע ( שווה ל,- גדול מ,- קטן מ- וכדומה , ( ורשומים שני ערכים , A וB- שהפונקציה צריכה להשוות ביניהם . לכל קופסה מתחבר קו מבוא אחד , שדרכו מוגדרים התנאים להפעלת הקופסה , וקו מוצא אחד המגדיר את תוצאות ההשוואה , ומאפשר להפעיל ממסר בקצהו . באיור 3 . 45 מוצג שימוש בקופסת אשר בודקת אם נתון A שווה בערכו המספרי לנתון . B הערכים של A וB- יכולים להיות כתובות של תאי זיכרון ( אוגרים ) בהם מאוחסנים המספרים שאנו מעוניינים להשוות ביניהם או ערכים מספריים קבועים . ( Constant ) בצורה דומה לפונקציית השוויון שתוארה באיור 3 . 45 מגדירים גם את הפונקציות האחרות . איור 3 . 46 מציג שילוב של כמה פונקציות השוואה בדיאגרמת סולם . כל אחת מהפונקציות בודקת יחס מסוים בין ערכו של אוגר V 1 ( המוגדר כנתון ( A לבין הערך הקבוע 200 ( המוגדר כנתון , ( B ובהתאם היא מפעילה בבקר מוצא , המצביע על תוצאת היחס המתקבל . באיור 3 . 46 אפשר לראות שכל פונקציות ההשוואה מופעלות כאשר המגע I 1 נסגר , ותנאי ההפעלה למלבן מתקיים . לכל אחת מפונקציות ההשוואה מחובר במוצאה ממסר מוצא , Q המופעל בהתאם לתוצאת ההשוואה בין הערכים שהוגדרו בה : A ו V 1 ) B- ביחס למספר . ( 200 כאשר תנאי ההפעלה לפונקציות אינו מתקיים , שלושת ממסרי המוצא מנותקים . איור 3 . 45 מלבן של פונקציית ההשוואה A = B כפי שיוצג בדיאגרמת סולם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר