עמוד:222

שלוש פונקציות ההשוואה הראשונות , A > B , A = B ו A < B- הן פונקציות הנותנות תוצאה חד-משמעית לגבי היחס בין שני המספרים , ואילו פונקציות ההשוואה הנוספות A < = B , A > = B ו A <> B- הן פונקציות הנותנות תוצאה דו-משמעית לגבי היחס בין שני המספרים . ? שאלה 3 . 25 התבונן במכל המופיע באיור A . 3 . 44 הוא מספר המייצג את מפלס המים במכל ; ערכו נע בין 0 ל240- ס " מ ; B הוא מספר קבוע , המייצג את ערך המפלס הרצוי במכל , שערכו 120 ס " מ ; רשמו את ערכי A שיאפשרו לזהות את המצבים המוגדרים האלה : א . A < B ב . A > B ג . A = B ? שאלה 3 . 26 A הוא מספר המייצג משקל נמדד של מוצר , שערכו נע בין 0 ל450- גרם . B הוא מספר קבוע , המייצג משקל רצוי של המוצר , שערכו 400 גרם . רשמו את ערכי A שיאפשרו לזהות את המצבים המוגדרים האלה : א . A > = B ב . A < = B ג . A ) A <> B שונה מ ( B- אופן הגדרת פונקציות ההשוואה שהוזכרו לעיל , אינו אחיד בסוגים השונים של הבקרים המתוכנתים . בדוגמאות הבאות נביא הגדרה כללית של פונקציות ; הגדרה זו מתאימה לרוב הדגמים של הבקרים . ברוב דגמי הבקרים נכללות כל שש פונקציות ההשוואה האפשריות , אבל בחלק מן הדגמים נכללות רק שלוש פונקציות השוואה : A > = B , A = B ו . A < = B-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר