עמוד:221

3 . 5 . 2 סוגי פונקציות ההשוואה ואופן פעולתן בסך-הכל קיימות שש פונקציות השוואה ( Compare functions ) המגדירות את היחס בין שני גדלים מספריים . נסמן את המספרים , שאנו בודקים את היחס ביניהם , כמספר A ומספר , B ונגדיר ביניהם את היחסים האלה : ב . פתיחת כספת הבקר שולט על פתיחת הדלת של כספת , על-ידי השוואה בין קוד סודי שהוזן באמצעות מקלדת , לבין קוד הפתיחה המאוחסן באוגר בזיכרון הבקר . כאשר הקוד שהוזן שווה לקוד המאוחסן , כלומר , הקוד נכון , תינתן הוראה לפתוח את דלת הכספת . כאשר הקוד שהוזן שונה מהקוד המאוחסן , זה אומר שהקוד שגוי , לכן תופעל מערכת אזעקה והכספת לא תיפתח . ג . בדיקת תפוסה של מגרש חנייה הבקר בודק אם תפוסת המכוניות במגרש חנייה שווה למספר המכוניות המרבי המותר , ובהתאם הוא שולט על שער הכניסה למגרש . הבקר משווה בין מספר המכוניות הנמצאות בפועל במגרש החנייה , כפי שנספרו על-ידי פונקציית המונה בבקר , לבין המספר המרבי המותר , המאוחסן באוגר בזיכרון הבקר , והוא סוגר את שער החניון כאשר החניון בתפוסה מלאה . הערה : שימו לב , בכל אחת מהדוגמאות שהוזכרו , אין חשיבות לערכו המספרי המדויק של המשתנה אותו מודדים ( גובה המים במכל , משקל המוצר , מספר המכוניות בחניון , ( אלא רק ליחס בינו לבין הערך הרצוי אליו משווים את המשתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר