עמוד:219

3 . 5 . 1 מבוא פונקציות השוואה הנכללות בתכנית דיאגרמת הסולם , מאפשרות לבקר להשוות , מבחינה כמותית , את הגדלים של שני ערכים מספריים המייצגים פרמטרים שונים בתהליך . בהתאם לתוצאות המתקבלות מפונקציות ההשוואה המוגדרות בתכנית , הבקר יכול לקבל החלטות לגבי אופן הפעלת התהליך , וזאת על-ידי הפעלת ממסרים הנותנים חיווי לגבי תוצאות ההשוואה . לדוגמה : הבקר בודק האם מפלס המים במכל הגיע לערך מפלס רצוי , שהוגדר מראש . תהליך הבדיקה הוא בעצם השוואה בין הגודל המספרי של מפלס המים בפועל ( המתקבל מכניסה אנלוגית לבקר , ( לבין הגודל המספרי של מפלס המים הרצוי ( המאוחסן באוגר בזיכרון הבקר . ( כאשר מפלס המים מגיע למפלס הרצוי , הבקר סוגר את ברז כניסת המים במכל . כאשר מפלס המים נמצא מתחת למפלס הרצוי , הבקר פותח את ברז כניסת המים . איור 3 . 44 מציג שלושה מצבים אפשריים של היחס בין מפלס המים במכל לבין ערך המפלס הרצוי . במכל שבאיור המפלס הרצוי הוא 120 ס " מ . 3 . 5 פונקציות להשוואת נתונים ? שאלה 3 . 24 כתבו תכנית פיקוד למערכת התרעה , שתאפשר לזהות מעבר של מוצרים פגומים בפרק זמן שנקבע מראש , דרך תחנת בדיקה המותקנת בפס הייצור . בתחנה זו מותקן גשש זיהוי ומערכת התרעה קולית ( צופר ;( כאשר המוצר החמישי הפגום , עובר בתחנת הביקורת , בפרק זמן של 4 דקות או פחות , יופעל הצופר . יש להשתמש במונה מעלה למניית מספר המוצרים הפגומים , ובקוצב זמן יש להשתמש למניית הזמן . א . סרטטו דיאגרמת זמנים של התהליך . ב . הגדירו את רשימת החיבורים של רכיבי התהליך לבקר , וסרטטו את דיאגרמת הסולם של התכנית לבקרת התהליך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר