עמוד:218

013 OUT Q 13 012 AND N Q 11 011 LD N Q 10 010 OUT Q 10 009 LD C 1 008 P 20 007 UDC C 1 006 LD I 3 הערה : שימו לב , אוגר הערך הנוכחי של המונה , C מציג בכל רגע נתון את תפוסת החניון . ? שאלה 3 . 22 בעמדת אריזה נארזים ארבעה מוצרים בחבילה אחת . המוצרים מוסעים על גבי מסוע לתוך מכונת אריזה . גשש המותקן בכניסה למכונת האריזה מזהה את מספר המוצרים שהוזנו למכונה . לאחר זיהוי ארבעה מוצרים , מופעלת מכונת האריזה למשך שתי שניות , שבמהלכן היא אורזת לחבילה אחת את ארבעת המוצרים שהגיעו אליה ; לאחר מכן היא מתנתקת ומוכנה לקליטת ארבעה מוצרים נוספים . א . סרטטו דיאגרמת זמנים לתהליך האריזה . ב . הגדירו את רשימת החיבורים של רכיבי התהליך לבקר , וסרטטו דיאגרמת סולם של תכנית פיקוד למכונת האריזה . ג . תרגמו את התכנית לשפת פקודות לוגיות . ? שאלה 3 . 23 בתהליך שתואר בדוגמה 3 . 11 חלה תקלה במערכת ההנעה : המסוע ממשיך לנוע גם כאשר אין ארגז ריק בקצה המסוע ( והחבילות המוסעות עליו מגיעות לקצה ונופלות . ( הוסיפו לתכנית , שהוצגה בדוגמה , 3 . 11 התרעה שתאפשר לזהות את התקלה הזו . רמז : השתמשו במונה נוסף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר