עמוד:217

הסבר דיאגרמת הסולם : סגירת המפסק-מפתח , I 3 המתבטאת בסגירת המגע רגיל-פתוח I 3 ( שבשורה , ( 1 גורמת להפעלת ממסר המוצא , Q 11 ולהדלקת הנורה החניון סגור ; בו-זמנית נסגר המגע רגיל-פתוח Q 11 ( בשורה ( 2 ומפעיל את נועל המחסום , Q 12 ואילו הממסר רגיל-סגור Q 11 ( בשורה ( 7 נפתח , ומכבה את הנורה החניון פנוי . המגע רגיל-פתוח I 3 ( בשורה , ( 5 המחובר אף הוא למפסק-מפתח , משמש כתנאי איפוס למונה ; עם סגירת המפסק-מפתח , I 3 המגע הזה נפתח ומאפס את המונה . פתיחת המפסק-מפתח I 3 גורמת לפתיחת המגע I 3 ( בשורה ( 1 ולניתוק הממסר ; Q 11 כתוצאה מכך כובתה הנורה החניון סגור , ונועל המחסום Q 12 ( בשורה ( 2 משתחרר . פתיחת המפסק-מפתח I 3 גורמת גם לפתיחת המגע רגיל-פתוח I 3 ( בשורה , ( 5 המאפשר את התחלת המנייה במונה . כאמור , כלי-הרכב הנכנס לחניון מזוהה על-ידי גשש זיהוי , I 1 המעלה את ערך המנייה במונה ב . 1- היציאה של כלי-רכב מהחניון מזוהה על-ידי גשש זיהוי , I 2 אשר מפחית 1 מערך המנייה במונה . כאשר החניון ריק או פנוי ( מספר כלי-הרכב בחניון קטן מ , ( 20- הנורה החניון פנוי Q 13 נדלקת דרך המגעים Q 11 ( רגיל-סגור ) ו Q 10- ( רגיל-סגור ) שבשורה . 7 במצב המתואר , הממסרים Q 11 ( חניון סגור ) ו Q 10- ( חניון מלא ) מנותקים . כאשר מספר כלי-הרכב בחניון שווה לערך של הפרמטר , Preset מופעל ממסר המוצא Q 10 ונדלקת הנורה החניון מלא ; באותו זמן , פתיחת המגע רגיל-סגור Q 10 ( בשורה ( 7 תגרום לכיבוי הנורה החניון פנוי . Q 13 יציאת כלי-רכב אחד מהחניון תנתק את Q 10 ותפעיל מחדש את . Q 13 תרגום התכנית שבדיאגרמת הסולם ( איור ( 3 . 43 לשפת פקודות לוגיות : 005 LD I 2 004 LD I 1 003 OUT Q 12 002 LD Q 11 001 OUT Q 11 000 LD I 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר