עמוד:214

נוסף לכתובת הייחוס של המונה UDC 1 ) לדוגמה ) מוגדר בקופסה פרמטר המכונה . Preset ערכו של הפרמטר Preset קובע את המספר המרבי של דפקים שהמונה צריך למנות עד שיופעל מוצאו . ערך זה ניתן לשינוי על-ידי המשתמש , כערך רצוי למונה . המנייה במונה מתבצעת בפועל באוגר ייעודי בזיכרון הבקר , הנקרא בשם , ( Counter ) C ומספרו זהה למספרו הסידורי של המונה ( בדומה למונה מסוג מונה מעלה . ( מוצא המונה מופעל כאשר מספר הדפקים שנמנו בפועל ( מספר הדפקים שנמנו בקו המנייה מעלה , ממנו מופחת מספר הדפקים שנמנו בקו המנייה מטה ) שווה למספר הדפקים שהוגדר על-ידי המשתמש כמספר הרצוי . ( Preset ) הפעלת מוצא המונה מאפשרת ביצוע של פעולות מיתוג במעגל הפיקוד על-ידי שימוש במגעיו . המגעים של המונה יכולים להיות מסוג רגיל-פתוח ( N . O . ) או רגיל-סגור , ( N . C . ) והם נושאים את כתובת הייחוס שלו . ניתוק מוצא המונה מתבצע רק בזמן איפוס המונה , על-ידי סגירת מגע האיפוס . תרגום דיאגרמת הסולם של מונה UDC לשפת פקודות מחייב הגדרה של כל אחד מהפרמטרים של המונה שהוזכרו לעיל , כפי שרשום בתכנית הזו : 004 P 10 003 UDC C 1 002 LD I 3 001 LD I 2 000 LD I 1 איור 3 . 41 דיאגרמת סולם של מונה מעלה-מטה מסוג UDC

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר