עמוד:212

חיבורי המערכת לבקר הם : השער מתחבר למוצא הבקר ; Q 2 גשש הזיהוי מתחבר למבוא הבקר . I 1 ביצוע המנייה במערכת מתבצע באמצעות שני מונים : CTR 1 ו . CTR 2- הפיקוד בעמדת הניתוב יתבצע כך : המנייה של 30 בקבוקים תתבצע על-ידי מונה מעלה , שיוזן מגשש הזיהוי , I 3 ומנייה של שני בקבוקים נוספים תתבצע על-ידי מונה מעלה נוסף , שיוזן אף הוא מהגשש . I 3 לאחר שהמונה הראשון ימנה 30 בקבוקים , יופעל מוצאו ויגרום להפעלת הבוכנה הפניאומטית , שתסגור את שער הניתוב . בשלב זה יועברו שני בקבוקים למעבדה , לאבטחת איכות . המונה השני , שימנה את שני הבקבוקים האלה ( וסך הכל , 32 בקבוקים , ( יופעל וייתן פקודה לניתוק הבוכנה הפניאומטית , שתפתח את השער , וכך יתאפשר המשך המעבר של בקבוקים לתחנת הפיקוק והאריזה . איור 3 . 40 דיאגרמת סולם של תכנית לניתוב בקבוקים לעמדת ביקורת , המיישמת שני מונים מעלה איור 3 . 39 עמדת ניתוב בקבוקים למעבדה לשם אבטחת איכות , בתהליך מילוי ואריזה של בקבוקי מיץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר