עמוד:210

הרכיבים המוגדרים בתהליך והכתובות המוגדרות להם בבקר , מופיעים בטבלה : 3 . 2 בהתאם לדרישות שהוצגו לתהליך ולרכיבים המשולבים בו , יש לכתוב את תכנית הפיקוד ולשלב בה מונה המשמש למניית הרכיבים . כדי לבנות מעגל פיקוד לתהליך , נשתמש במונה , CTR 1 ונקבע לו ערך רצוי ( Preset ) של 50 דפקים . המגע I 3 של חישן הזיהוי יהיה מקור הדפקים למונה ויתחבר למבוא המנייה שלו . מנוע המסוע Q 10 יופעל כאשר מתקיימים התנאים האלה : ניתנה הוראת הפעלה למערכת על-ידי מפסק ההפעלה הראשי ; I 1 קיים ארגז לצד המסוע , הגורם לסגירת מגע של מפסק הקצה ; I 2 המונה עדיין לא מנה 50 חבילות . שילוב המונה במעגל הפיקוד מתבצע על-ידי מיקום המגע של המונה ( מסוג רגיל-סגור ) במבוא למנוע , Q 10 ומיקום המגע של המונה ( מסוג רגיל-פתוח ) במבוא לנורה . Q 11 כאשר המונה מונה 50 חבילות , המוצא שלו מופעל , וכל מגעיו המשולבים במעגל הפיקוד משנים מצב ; כתוצאה מכך , נפתח המגע מסוג רגיל-סגור המחובר למנוע , Q 10 וגורם לניתוק המנוע ; בו-זמנית נסגר המגע שלו , מסוג רגיל-פתוח , הגורם להדלקת נורת הסימון , Q 10 המסמלת ארגז מלא . תכנית הפיקוד שתוארה לעיל מיושמת בדיאגרמת הסולם המוצגת באיור . 3 . 38 טבלה 3 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר