עמוד:209

3 . 4 . 4 דוגמאות ליישומים המבוססים על פעולת מנייה כדי להבין את פעולתו של מונה מעלה , נביא כעת שתי דוגמאות ליישומים פשוטים , הדורשים ביצוע מנייה , ומשולב בהם מונה מעלה . דוגמה 3-11 מניית חבילות המוסעות על-גבי מסוע מסוע מסיע חבילות אל ארגז אריזה המונח לצדו , כפי שאפשר לראות באיור . 3 . 37 הארגז יכול להכיל 50 חבילות . כאשר הארגז מתמלא , המסוע נעצר ונדלקת נורה , המסמנת למפעיל שיש לקחת את הארגז המלא ולהניח במקומו ארגז ריק . עם הנחת הארגז הריק , המסוע מופעל מחדש . איור 3 . 37 תהליך שבו משולב מונה מעלה , המונה את מספר החבילות אשר מוסעות על-גבי מסוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר