עמוד:208

בדיאגרמת הזמנים שבאיור 3 . 35 אפשר לראות , שדפקים המגיעים למונה בזמן שמבוא האיפוס מופעל , אינם משפיעים על המנייה . מניית הדפקים מתחילה רק עם פתיחת מגע האיפוס . בתום מניית 10 דפקים , ( Preset = 10 ) מופעל מוצא המונה , אשר נשאר במצב זה עד איפוס המונה על-ידי סגירת מגע האיפוס . במידה שמסופקים דפקים נוספים למונה , לאחר הפעלת מוצאו , הם מעלים את ערך המנייה שלו , אך אינם משפיעים על מוצאו . באיור 3 . 36 מוצגת דיאגרמת סולם של מעגל פיקוד , הכולל מונה מעלה . בדיאגרמת הסולם שבאיור 3 . 36 אפשר לראות שהמוצא Q 10 מופעל רק אחרי שמוצא המונה C 1 הופעל , בתום מניית 10 דפקים . המוצא Q 10 מנותק רק לאחר ניתוק מוצא המונה ( ואיפוסו ;( הניתוק מבוצע על-ידי סגירת המגע . I 2 הפרמטר ( Preset ) P מגדיר את הערך הרצוי במונה . להלן תרגום דיאגרמת הסולם שבאיור 3 . 36 לשפת פקודות : 005 OUT Q 10 004 LD C 01 003 P 10 002 CTR C 01 001 LD I 2 000 LD I 1 שימו לב , בתרגום דיאגרמת הסולם לשפת הפקודות הלוגיות , יש להגדיר תחילה את שני המבואות למונה ( הפקודות שמספריהן 000 ו , ( 001- ורק לאחר מכן – את המונה עצמו ( הפקודה . ( 002 איור 3 . 36 דיאגרמת סולם של מעגל פיקוד הכולל מונה מעלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר