עמוד:207

מסוף התכנות , ולכן אפשר לשנות את ערך המנייה במהלך ריצת התכנית . ניתן לשנות את ערכו של אוגר זה גם באמצעות פונקציות תוכנה של הבקר , שיוצגו בהמשך הפרק . מניית הדפקים במונה מתבצעת באוגר בזיכרון הבקר , שסימונו ( Counter ) C ומספרו זהה למספרו הסידורי של המונה . באמצעות האוגר , C אפשר לבדוק את ערך המנייה הנוכחי במונה , ברגע נתון בזמן ריצת תכנית הבקר , על-ידי פעולת Monitor ( תצוגה , ( המתבצעת תוך שימוש באמצעי התכנות של הבקר . ( במסגרת ספר זה לא נלמד על פעולה זו . ( המונה מתחיל במניית הדפקים המסופקים לו דרך קו המנייה רק לאחר שקיבל אות איפשור להפעלתו ; האפשור מתבטא בפתיחת מגע האיפוס . המנייה מתבצעת מן הערך אפס כלפי מעלה . כאשר מספר הדפקים שמנה המונה שווה למספר הרצוי , שהוגדר על-ידי המשתמש , ( Preset ) מופעל מוצא המונה , ומאפשר ביצוע פעולות מיתוג על-ידי מגעיו . המגעים של המונה יכולים להיות מסוג רגיל-פתוח ( N . O . ) או רגיל-סגור , ( N . C . ) והם נושאים את כתובת הייחוס שלו . ניתוק מוצא המונה מתבצע רק בזמן איפוס המונה , על-ידי סגירת מגע האיפוס . באיור 3 . 35 מוצגת דיאגרמת זמנים שבה מתוארות פעולות המיתוג של מונה מעלה . איור 3 . 35 דיאגרמת זמנים לתיאור פעולת מונה מעלה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר