עמוד:204

בחלק ב של איור 3 . 33 מוצגת דוגמה למדידת ספיקת נוזל בצינור , בעזרת חישן מגנטי המזהה את הלהבים של גלגל אשר מותקן בקו הזרימה . מספר הדפקים ביחידת זמן קובע את מידת הספיקה בצינור . בחלק ג של איור 3 . 33 מוצגת דוגמה למניית בקבוקים המוסעים על מסוע . חישן אופטי , המקרין קרן אור לעבר מחזיר אור , מזהה את הבקבוקים המוסעים על-גבי המסוע . מעבר בקבוק שובר את קרן האור ויוצר דופק חשמלי במוצא החישן האופטי . הדופק החשמלי משודר אל המונה המחובר אל החישן האופטי . איור 3 . 33 מדידות הנדסיות המבוססות על מנייה של דפקים , אשר נקלטים על-ידי חישנים מגנטיים ואופטיים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר