עמוד:202

ג . באיור ב לשאלה זו מוצגת דיאגרמת זמנים המציגה שינויים באות המבוא . I 2 עליכם לסרטט דיאגרמת זמנים , שבה תציגו את מצב המוצא Q 4 ואת מצב קוצב הזמן , TMR 04 ביחס למצבי המבוא . I 2 אוגר V 1 שונה מ . 200- איור ב לשאלה 3 . 20 איור א לשאלה 3 . 20

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר