עמוד:201

שאלות חזרה ? שאלה 3 . 19 עגורן משמש לשינוע מכולות , מעמדת הפריקה אל המחסן . מנוע העגורן מופעל באמצעות שני לחצנים : הלחצן הפעל והלחצן נתק . לחיצה על הפעל מפעילה צופר למשך 6 שניות ; הצופר משמש להתראה על תחילת העבודה של העגורן ; אחרי ההתרעה מופעל מנוע העגורן . א . כתבו תכנית פיקוד , בצורה של דיאגרמת סולם , שתענה על דרישות ההפעלה של העגורן . להלן הכתובות בהן תשתמשו להגדרת המבואות והמוצאים : – I 1 לחצן הפעל – I 2 לחצן נתק – Q 1 צופר – Q 2 מנוע העגורן ב . תרגמו את התכנית לשפת פקודות . ? שאלה 3 . 20 באיור א לשאלה זו מוצגת דיאגרמת סולם המתארת מעגל פיקוד להפעלת ממסר המוצא , Q 4 אשר תלוי במבוא I 2 ובקוצב הזמן . TMR 04 א . הסבירו את תנאי ההפעלה של ממסר המוצא ; Q 4 ב . תרגמו את התכנית לפקודות לוגיות ; ? שאלה 3 . 18 השלימו את תכנית הפיקוד לרמזור , כך שעם הפעלת הממסר , M 1 תנותק פעולת התזמון הרגילה של הרמזור וינותקו כל הנורות , למעט הנורה הצהובה המהבהבת . א . היכן תשלבו את מגעי ממסר ? M 1 ב . באיזה סוג של מגעים תשתמשו ? ג . ומהו מספר המגעים המינימלי הדרוש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר