עמוד:200

הפעלה מחזורית לנורה הצהובה של רמזור אפשר להוסיף לפעולות הרמזור תנאי , שיאפשר מעבר להפעלת לילה ; בהפעלה מסוג זה , הנורה האדומה והנורה הירוקה תהיינה כבויות , והנורה הצהובה תהבהב כאות אזהרה , לפני חציית הצומת . לשם-כך יש להגדיר בתכנית מתנד , שיופעל בעזרת שני קוצבי זמן , כמו בדוגמה ; 3-8 מוצא המתנד ישולב במקביל לתנאי ההפעלה של הנורה הצהובה . כדי לאפשר לרמזור לעבור מהפעלת יום להפעלת לילה , נגדיר ממסר פנימי של הבקר , M 1 אשר מחובר לשעון המפעיל אותו בשעה קבועה בלילה . כאשר הממסר M 1 מופעל , הרמזור עובר להפעלת לילה . מגע רגיל-פתוח של ממסר M 1 יהיה תנאי הפעלה למתנד , כפי שאפשר לראות בדיאגרמת הסולם המוצגת באיור . 3 . 30 תנאי הפיקוד החדש , הדרוש להפעלת נורה צהובה מהבהבת , מוצג בדיאגרמת הסולם המסורטטת באיור . 3 . 31 איור 3 . 31 דיאגרמת סולם הכוללת אפשרות להפעלת נורה צהובה מהבהבת איור 3 . 30 מתנד יוצר גל ריבועי להפעלת " צהוב מהבהב "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר