עמוד:198

לאחר 2 שניות , מופעל המוצא של קוצב הזמן , TMR 02 וגורם לסגירת המגע הרגיל-פתוח שלו ( בשורה ;( 3 סגירת המגע מתחילה את המנייה בקוצב הזמן . TMR 03 לאחר 50 שניות , מופעל אות המוצא של קוצב הזמן ; TMR 03 ובהמשך , סגירת המגע הרגיל-פתוח שלו ( בשורה ( 4 גורמת להתחלת המנייה בקוצב הזמן . TMR 04 שימו לב , כדי ליצור מחזוריות בהפעלה , סגירת המגע הרגיל-סגור של TMR 04 ( המופעל אחרון במחזור , ( כתנאי הפעלה של TMR 01 ( המופעל ראשון במחזור . ( ההפעלה של TMR 04 תנתק את , TMR 01 וכתוצאה מכך – גם את יתר קוצבי הזמן , בזה אחר זה , כולל TMR 04 עצמו , המנותק אחרון . במצב זה יופעל TMR 01 מחדש , והתהליך יתחיל מחדש , מחזור אחר מחזור . איור 3 . 29 דיאגרמת סולם של מערכת תזמון מחזורית , המגדירה את אופן הפעולה של אורות הרמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר