עמוד:197

באיור 3 . 29 מובאת דיאגרמת סולם , שבה מוצגת תכנית הפיקוד הדרושה לבקר , ליישום פעולת הרמזור , בהתאם לדיאגרמת הזמנים . הסבר לדיאגרמת הסולם : ארבע השורות הראשונות בתכנית ( שורות ( 4-1 יוצרות למעשה את התזמון המחזורי הדרוש למערכת . עם הפעלת הרמזור מתחיל קוצב הזמן TMR 01 את המנייה שלו ; לאחר 40 שניות מופעל אות המוצא של קוצב הזמן , הגורם לסגירת המגע הרגיל-פתוח שלו ( בשורה ( 2 ולהתחלת המנייה בקוצב הזמן . TMR 02 איור 3 . 28 דיאגרמת זמנים של מערכת תזמון מחזורית , המגדירה את אופן הפעולה של אורות ברמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר