עמוד:195

הסבר לדיאגרמת הסולם : התבוננות בדיאגרמת הסולם מלמדת כי הפעלת המדחס מתבצעת על-ידי לחיצה על הלחצן הפעל ; I 1 כיוון שלחצן זה הוא מוחזר-קפיץ , מחברים במקביל אליו מגע החזקה עצמית Q 5 ( רגיל-פתוח ;( מגע ההחזקה נסגר עם הפעלת המדחס , ומספק למדחס אות הפעלה קבוע , גם לאחר שאות ההפעלה הרגעי , שסופק על-ידי הלחיצה על הלחצן הפעל , I 1 חדל להתקיים . מנוע המדחס ממשיך לפעול עד לרגע שבו לוחצים על הלחצן הפסק . I 2 לחיצה על הלחצן I 2 גורמת לביצוע שתי פעולות : א . פתיחה של מגע רגיל-סגור I 2 ( הממוקם בטור למוצא , Q 5 בשורה , ( 1 וכתוצאה מכך מנותק מנוע המדחס ( ניתוק אות ההפעלה לממסר Q 5 גורם לניתוק המדחס , ולפתיחת מגע אחזקה עצמית של . ( Q 5 ב . סגירה של מגע רגיל-פתוח I 2 ( בשורה , ( 2 אשר מפעילה את הממסר הפנימי של הבקר M 2 וגורמת לסגירת מגע אחזקה עצמית שלו , M 2 הממוקם במקביל למגע I 2 ( בשורה . ( 2 ההפעלה של הממסר הפנימי M 2 גורמת גם לסגירת מגעו הרגיל-פתוח ( בשורה , ( 3 ומפעילה את מניית הזמן בקוצב הזמן ; TMR 01 במקביל נפתח מגע רגיל-סגור M 2 המחובר בטור למגע הפעל I 1 ( בשורה , ( 1 וכך נמנעת ההפעלה מחדש של מנוע המדחס . אחרי שחלפו 3 דקות 180 ) שניות ) מרגע הפסקת פעולת המדחס , מופעל TMR 01 ו " משחרר " את הממסר M 2 על-ידי פתיחת מגעו הרגיל-סגור ( בשורה ;( 2 מגע זה מחובר בטור לממסר . M 2 ניתוק הממסר M 2 גורם גם לניתוק ואיפוס קוצב הזמן TMR 01 על-ידי פתיחת המגע הרגיל-פתוח , M 2 המחובר במבוא לקוצב הזמן ( שורה . ( 3 להלן תרגום התכנית לשפת פקודות לוגיות : 011 P 1 010 TMR T 01 009 LD M 2 008 OUT M 2 007 AND N T 01 006 OR M 2 005 LD I 2 004 OUT Q 5 003 AND N I 2 002 OR Q 5 001 AND N M 2 000 LD I 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר