עמוד:193

דרך מגע רגיל-סגור של הקוצב . TMR 04 שילוב מגע רגיל-פתוח של המפסק I 5 בטור , עם מגע רגיל-סגור של קוצב הזמן , TMR 04 נועד למנוע מצב שבו הברז עשוי להיפתח לפני הפעלת התהליך . קוצב הזמן TMR 04 מאחסן את הערך , 180 המייצג 180 שניות 3 ) דקות , ( וקוצב הזמן TMR 05 מאחסן את הערך , 900 המייצג 900 שניות 15 ) דקות . ( ? שאלה 3 . 15 יש לשנות את זמני הפתיחה והסגירה של הברז , כך שיופעל בכל 3 דקות למשך 6 דקות . התבוננו בתכנית המוצגת באיור ; 3 . 23 עליכם לזהות מי מקוצבי הזמן אחראי על זמן הפתיחה של הברז ומי אחראי על זמן הסגירה שלו ; קבעו מהם הערכים החדשים הרצויים לכל אחד מקוצבי הזמן ורשמו אותם . דוגמה 3-9 יצירת מרווח זמן בין הפעלות מדחס מופעל בעזרת שני לחצנים : הלחצן הפעל והלחצן הפסק . עליכם לתכנן מערכת פיקוד שתאפשר את הפעלת המדחס בעזרת הלחצנים , ותמנע את הפעלתו מחדש במשך 3 דקות 180 ) שניות ) מרגע ניתוקו . חיבורי המערכת לבקר הם : הלחצן הפעל הנדרש להפעלת המדחס מחובר למבוא הבקר ; I 1 הלחצן הפסק הנדרש להפסקת פעולת המדחס מחובר למבוא הבקר ; I 2 מנוע המדחס מחובר למוצא הבקר ; Q 5 ה ?ִ זמון במערכת יבוצע באמצעות קוצב הזמן . TMR 01 דיאגרמת הזמנים , המגדירה את סדר הפעולות הנדרש להדלקת המדחס וכיבויו , מוצגת באיור . 3 . 25 התבוננות בדיאגרמת הזמנים מלמדת כי לחיצה רגעית על הלחצן הפעל I 1 מאפשרת להפעיל את מנוע המדחס . Q 5 ניתוק המדחס מתבצע על-ידי לחיצה רגעית על הלחצן הפסק I 2 ; הלחיצה גורמת גם להתחלת מניית הזמן בקוצב . TMR 1 כל עוד קוצב הזמן נמצא במצב של מניית זמן , אי אפשר להפעיל את המדחס מחדש . רק בתום מניית הזמן המוגדר לחסימת ההפעלה , אפשר יהיה להפעיל מחדש את המדחס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר