עמוד:192

התבוננות בדיאגרמה מלמדת שהפעלת מפסק ההפעלה הראשי ( סגירת המגע של , ( I 5 גורמת לפתיחת הברז החשמלי . Q 4 במקביל מתחילה גם מניית הזמן של קוצב הזמן TMR 04 , ובסיום המנייה הקוצב מופעל והברז Q 4 נסגר . בתום המנייה של , TMR 04 מופעלת במשך 15 דקות 900 ) שניות ) גם מניית קוצב הזמן , TMR 05 ובסיומה מופעל קוצב הזמן TMR 05 ומנתק את קוצב הזמן ; TMR 04 כתוצאה מכך נפתח מחדש הברז . Q 4 אם נתבונן בדיאגרמה , נגיע למסקנה שאפשר להגדיר את התהליך כשילוב של פתיחת הברז לזמן קצוב , והשהיה לפני פתיחה נוספת . תכנית הבקר הדרושה להפעלת התהליך , לפי הדרישות שתוארו לעיל , מוגדרת בדיאגרמת הסולם המוצגת באיור . 3 . 24 להלן תרגום תכנית הפיקוד לשפת פקודות : 009 OUT Q 4 008 AND I 5 007 LD N T 04 006 P 900 005 TMR T 05 004 LD T 04 003 P 180 002 TMR T 04 001 AND N T 05 000 LD I 5 שימו לב , קיים קשר של היפוך בין מצב קוצב הזמן TMR 04 ובין מצב הברז , Q 4 הנובע מהעובדה שהברז צריך להיפתח עם ההפעלה הראשונה של התהליך . לכן , מוצא Q 4 מופעל איור 3 . 24 דיאגרמת סולם של תכנית המגדירה קוצב זמן מחזורי ( מתנד )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר