עמוד:190

קופסה שמגיעה אל מכונת האריזה מפעילה את שני המגעים של הגשש . I 4 אחד מהמגעים I 4 מפעיל את תהליך האריזה והשני מפעיל את קוצב הזמן . TMR 03 לאחר 4 שניות מופעל המוצא של קוצב הזמן ומנתק את תהליך האריזה . פינוי הקופסה מן המכונה מנתק את המוצא של קוצב הזמן . באיור 3 . 22 מוצגת דיאגרמת הסולם של התכנית להפעלת תהליך האריזה . כאשר הקופסה המגיעה אל המכונה מזוהה על-ידי הגשש , הוא סוגר את שני המגעים I 4 ( רגיל-פתוח , ( הנמצאים בשורה הראשונה ובשורה השנייה של דיאגרמת הסולם . סגירת המגע I 4 בשורה הראשונה גורמת להפעלת תהליך האריזה , Q 3 וסגירת המגע I 4 בשורה השנייה גורמת להתחלת מניית הזמן בקוצב הזמן . TMR 03 בתום מניית הזמן מופעל מוצא הקוצב , ומנתק את מכונת האריזה , Q 3 על-ידי פתיחת המגע הרגיל-סגור שלו , הממוקם בשורה הראשונה של דיאגרמת הסולם . פינוי הקופסה מן המכונה גורם לפתיחת שני המגעים . I 4 פתיחת המגע , I 4 הממוקם בשורה השנייה של דיאגרמת הסולם , גורמת לניתוק המוצא של קוצב הזמן ולאיפוס ערך המנייה שלו . כאשר מוצא קוצב הזמן מתנתק , נסגר המגע הרגיל-סגור שלו , הממוקם במבוא לממסר , Q 3 ומכונת האריזה מוכנה להפעלה מחודשת . תרגום דיאגרמת הסולם לפקודות לוגיות : 005 P 4 004 TMR T 03 003 LD I 4 002 OUT Q 2 001 AND N T 03 000 LD I 4 איור 3 . 22 דיאגרמת הסולם של תכנית להפעלה לזמן קצוב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר