עמוד:187

תרגום דיאגרמת הסולם לפקודות לוגיות : 004 OUT Q 1 003 LD T 01 002 P 10 001 TMR T 01 000 LD I 1 דוגמה 3-6 ניתוק לאחר השהיה מסוע משמש לשינוע ארגזים מתחנת אריזה אל המחסן . המסוע יופעל מיד עם זיהוי הגעת הארגז אליו . הזיהוי נעשה באמצעות גשש זיהוי . המסוע יופעל למשך 20 שניות ( הזמן הדרוש להסעת הארגז אל המחסן , לתחנת הפריקה ;( אם לא יגיע ארגז נוסף המסוע ייעצר . מדידת הזמן תתבצע מאותו רגע שגשש הזיהוי אינו מזהה שום ארגז . כדי להפעיל את המערכת באמצעות בקר מתוכנת , יש לבצע את החיבורים הבאים של המערכת אל הבקר : מנוע המסוע מתחבר למוצא הבקר ; Q 2 גשש הזיהוי מתחבר למבוא הבקר ; I 3 מדידת הזמן לפני הניתוק מתבצעת באמצעות קוצב הזמן . TMR 02 סדר הפעולות הנדרשות ממערכת הבקרה מוגדר בדיאגרמת הזמנים שבאיור . 3 . 19 איור 3 . 19 דיאגרמת הזמנים של תכניות לניתוק לאחר השהיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר