עמוד:186

לתיאור הפעולה הנדרשת נתייחס לדיאגרמת הזמנים המוצגת באיור . 3 . 17 עם סגירת מגעו של הגשש , I 1 מופעל קוצב הזמן ומתחיל במניית הזמן . בתום 10 שניות מרגע זיהוי התקלה , מופעל מוצא קוצב הזמן ומדליק את הנורה . Q 1 פתיחת מגע הגשש I 1 ( עקב ביטול התקלה ) גורמת לניתוק קוצב הזמן ולניתוק הנורה . סגירת המגע של הגשש I 1 למשך זמן הקצר מ10- שניות אינה מאפשרת את סיום מניית הזמן בקוצב , ולכן הוא לא יפעיל את הנורה . תכנית הפיקוד העונה לתנאים המוגדרים באיור 3 . 17 מתוארת על-ידי דיאגרמת הסולם שבאיור . 3 . 18 איור 3 . 18 דיאגרמת הסולם של תכנית הפעלה לאחר השהיה איור 3 . 17 דיאגרמת זמנים לתכנית הפעלה לאחר השהיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר