עמוד:184

כדי להבין את פעולת קוצב הזמן , נגדיר דיאגרמת זמנים שתתאר את התנהגותו כפונקציה של זמן ההשהיה שלו ושל תנאי ההפעלה שלו . הדיאגרמה מוצגת באיור . 3 . 16 דיאגרמת הזמנים מחולקת לשניים : חלק אחד שלה מציג את מצב תנאי ההפעלה של קוצב הזמן כפונקציה של הזמן , והחלק השני מציג את מצב המוצא של קוצב הזמן כפונקציה של הזמן . הצירים האופקיים בשני חלקי הדיאגרמה הם צירי הזמן . הצירים האנכיים בשני חלקי הדיאגרמה מסמנים את הרמות הלוגיות של מצב ההפעלה : ( ON ) ' 1 ' ו . ( OFF ) ' 0 ' - מהתבוננות בדיאגרמה ניתן ללמוד , שקוצב הזמן מתחיל במניית הזמן בנקודה שבה תנאי ההפעלה מתחילים להתקיים ( עוברים למצב . ( ON מוצא קוצב הזמן מופעל בתום מניית זמן ההשהיה שהוגדר לקוצב מראש , וזאת רק אם תנאי ההפעלה עדיין מתקיימים ( נמצאים במצב ;( ON כאשר תנאי ההפעלה חדלים להתקיים ( ירידה לרמה לוגית , ( ' 0 ' מתנתק מוצא קוצב הזמן . הערה : בדיאגרמה אפשר לראות , שמוצא קוצב הזמן נמצא ב ' 0 ' - בזמן שהקוצב אינו מקבל פיקוד וגם כאשר הקוצב נמצא בתהליך מניית הזמן . ( Timing Interval ) דבר זה מחייב תשומת לב כשמשלבים את קוצב הזמן במעגלי דיאגרמת סולם , כפי שנראה בהמשך . איור 3 . 16 דיאגרמת זמנים של קוצב זמן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר